· O nás ·

Myšlenka založit potravinovou banku v Liberci vznikla na jaře roku 2012. Po týdnech příprav a shánění vhodných prostor byla banka na MVČR zaregistrována 29. 8. 2012. Po sehnání vhodných prostorů v objektu bývalé pošty na sídlišti Rochlice je v Červnu 2013 Potravinová banka Libereckého kraje slavnostně otevřena a začíná plnit své poslání boje proti plýtvání potravinami.

Za prvního půl roku fungování získala banka 7 042 kg potravin, které rozdělila mezi 7 organizací s ní spolupracujících.

 

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je členem České federace potravinových bank, z. s.

· Naše práce ·

Po celý rok shromažďujeme potraviny, které by jinak skončily jako odpad a s pomocí našich odběratelských organizací je rozdáváme potřebným lidem. Jsou to potraviny zdravotně nezávadné, ale již neprodejné.

Účastníme se také pravidelné Sbírky potravin, kde mají lidé možnost darovat trvanlivé potraviny, ze kterých následně připravujeme potravinovou pomoc lidem v nouzi.