Zpráva o činnosti potravinové banky Libereckého kraje za 1. pololetí roku 2017

Spolupráce s obchodními řetězci a dodavateli

Spolupráce s odběrateli (službami sociálního charakteru)

Provozní a osvětové aktivity

Personálně materiální zabezpečení provozu

Finanční zabezpečení provozu PB

Stav k 31.12.2016Stav k 30.6.2017
Počet organizací odebírající potravinovou pomoc1621
Počet dodavatelů potravin určených k likvidaci413
Dále distribuované potraviny, které by jinak skončily jako odpad v hodnotě Kč/ tun2 109 000 Kč/ 41,9 tun1 600 000 Kč/ 23,8 tun

Připravujeme