V říjnu letošního roku získala naše potravinová banka finanční dar ve výši 20 000 Kč od společnosti Tesco Stores ČR na nákup nových termoboxů pro přepravu tzv. fresh potravin. Tyto termoboxy budou v průběhu 1. čtvrtletí 2018 zapůjčeny našim odběratelům pro převoz potravin do jejich organizací a pomůžou tak zvýšit kvalitu transportu a zároveň dodržet přísné hygienické a veterinární požadavky při manipulace s těmito výrobky.
Děkujeme společnosti Tesco Stores ČR za tento finanční dar!