Dne 23. listopadu 2019 pořádáme Sbírku potravin. Nákupem potravin a drogerie můžete přispět lidem v tíživé životní situaci.