Potravinová banka Libereckého kraje, z. s.

Naše činnost

Kdo jsme

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s. je samostatný zapsaný spolek založený dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. PBLK je zároveň členem České federace potravinových bank a hlásí se k Chartě evropských potravinových bank. Principy fungování potravinových bank jsou v zásadě zřejmé a podle nich funguje i PBLK. Na chodu PBLK se kromě členů spolku svojí podporou výrazně podílejí i organizace a firmy, kterým patří velký dík.

Jak fungujeme

Potraviny získané z prodejních řetězců, od regionálních výrobců a pěstitelů putují naším prostřednictvím ke klientům organizací, které pomáhají například rodičům samoživitelům, lidem s tělesným či psychickým postižením, lidem bez domova, rodinám v těžké životní situaci

Naše aktuální projekty

Práce v bance Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování.  Registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396 Termín realizace: 1. …

Projekt výdejny potravinových bank v ČR Projekt podpořený z programu Operační program Zaměstnanost plus, priorita OPZ+: 2. Sociální začleňování.  Registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_100/0001396 …

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015